Pulangnya Ramadhan

Kembalinya Ramadhan ke Rabbi adalah cerita pilu seorang hamba atas kebaikan mulia Tuannya.. Kembalinya Ramadhan ke Rabbi adalah ketakutan mendalam tentang ketidaktahuan kesempatan bertemu kembali.. Kembalinya Ramadhan ke Rabbi adalah kesedihan yang tak dapat diungkapkan atas perginya kekasih tercinta.. Kembalinya Ramadhan ke Rabbi adalah ungkapan atas tak percaya dirinya suguhan ibadah yang telah dilakukan.. Wahai…

Membangun Struktur Kerja Dewan Kemakmuran Masjid (DKM)

Segala puji hanya bagi ALLAH SWT, dan sholawat serta salam tercurah Kepada Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya ALLAH SWT telah mewahyukan Islam sebagai agama yang Haq, sempurna dan diridhoi-Nya, serta merupakan rahmat bagi seluruh alam. ALLAH SWT telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya untuk menjadi khalifah-Nya di bumi, agar memakmurkan sesuai dengan kehendak-Nya. Kehidupan yang…