Jangan Nistakan

Allah SWT pasti sudah siapkan rezeki untuk besok pagi. Kalau masih mau korupsi dan mencuri, maka Engkau nistakan agama mu dan kau ragukan Maha Kasihnya Tuhan mu. Allah SWT pasti sudah siapkan rezeki ketika Engkau tak mampu mencari. Kalau masih mau mengambil hak orang lain dan hak rakyat, maka Engkau nistakan Islam mu, dan kau…

Membangun Struktur Kerja Dewan Kemakmuran Masjid (DKM)

Segala puji hanya bagi ALLAH SWT, dan sholawat serta salam tercurah Kepada Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya ALLAH SWT telah mewahyukan Islam sebagai agama yang Haq, sempurna dan diridhoi-Nya, serta merupakan rahmat bagi seluruh alam. ALLAH SWT telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya untuk menjadi khalifah-Nya di bumi, agar memakmurkan sesuai dengan kehendak-Nya. Kehidupan yang…